Český Schliemann
Jak řídící učitel Švehla ze Sezimova Ústí vykopal Kozí hrádek i zaniklé město.
(MF Dnes z 4. 12. 1999)


Kozí hrádek ozí hrádek je zřícenina nedaleko Tábora. Hrad byl postaven ve 14. století, ale nebyl velkou stavbou, jeho střed tvořila velká věž, téměř 13 m dlouhá a 10 metrů široká. Celý hrádek byl obklopen hlubokým vodním příkopem na vstupní straně, širokým 20 m a valem s dřevěnou palisádou.
    "Prve jsem kázal v městech i ulicích, ale nyní káži mezi ploty podle hradu, jež slove Kozí, mezi cestami měst a vsí", píše Mistr Jan Hus o svém pobytu na Kozím hrádku, kam se v roce 1412 uchýlil. Přiměl ho k tomu papežský interdikt - zákaz bohoslužeb, který byl nad Prahou vyhlášen - poněvadž se v ní Jan Hus jako osoba stižená klatbou, zdržoval. Z mnoha možností si vybral právě pozvání Ctibora a Jana z Ústí na Kozí hrádek. Zde 27. října 1413 dokončil svou česky psanou Postilu. Samo slovo postila je zkomolenina latinského postilla verba, kterými býval zahajován po čtení z Písma výklad čteného úryvku - kázání. Husovy výklady k jednotlivým úsekům evangelií, jak se čtou během církevního roku, jsou obsahem této jeho nejpopulárnější knihy.
     V husitských válkách Kozí hrádek zanikl, nejspíše po požáru v roce 1438.